Made with Padlet

1 eilė Nojus Budrys, Aironas Urbikas, Dilanas Laucius, Simas Aukštkalnis

2 eilė Ieva Nikolajevaitė, Simas Baciuška, Gustė Girskytė, Rusnė Liepytė, Elijus Trakšelis, Emilija Pudžiuvelytė, Augustė Pietarytė, Simonas Stanevičius, Patricija Matemaitytė

3 eilė Vytautas Tunaitis, Domantas Toleikis, Auksė Juknaitė, Indrė Jurkutaitytė, Goda Samoškaitė, Toma Jurkutaitytė, Kamilė Surblytė, Airidas Globys, Matas Dabulskis.


Atostogos 2018-2019 m. m.

 

                                   Rudens: spalio 29 d. - lapkričio 02 d.

                                   Kalėdų: gruodžio 27 d. - sausio 02 d.

                                   Žiemos: vasario 18 d. - vasario 22 d.

                                   Velykinės: balandžio 23 d. - balandžio 26 d.

 

Pamokų tvarkaraštis

      

           Pirmadienis                              Antradienis                              Trečiadienis

    1. Anglų kalba                        1. Lietuvių kalba                          1. Anglų kalba

    2. Kūno kultūra                    2. Lietuvių kalba                          2. Lietuvių kalba

    3. Lietuvių kalba                  3. Matematika                              3. Matematika

    4. Matematika                      4. Pasaulio paž.                            4. Pasaulio paž.

    5. Anglų kalba                      5. Muzika                                     5. Anglų kalba

                                                                                                 

 

          Ketvirtadienis                            Penktadienis                             Pamokų laikas

 

    1. Muzika                             1. Lietuvių kalba                    1.    8. 00. -   8. 4

    2. Tikyba                              2. Matematika                        2.    8. 55. -   9. 40.

    3. Matematika                      3. Informacinės techn.            3.    9. 50. - 10. 35.

    4. Lietuvių kalba                  4. Dailė ir techn.                     4.   11. 00. -  11. 45.

    5. Lietuvių kalba                  5. Dailė ir techn.                     5.   11. 55. - 12. 40.

    6. Kūno kultūra                                                                    6.   12. 50. - 13. 35.

    

Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupės) paslaugos teikimo Tauragės „Aušros“ progimnazijoje tvarkos aprašas

 

Pailgintos dienos grupės darbo laikas:

 

Pirmadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Antradienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Trečiadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Ketvirtadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Penktadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

 

       Dienos kaina 0,40 Eur. Mokestį už Grupės paslaugas nustato Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokestis mokamas kas ketvirtį ir turi būti sumokėtas per dvidešimt dienų po ketvirčio pabaigos, pravedant lėšas į Tauragės „Aušros“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

      Mokestis už teikiamą mokinių priežiūrą Grupėje nemokamas kai mokinys nelankė Grupės dėl:

                      1. ligos( pateikus gydymo pažymėjimą);

                      2. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);

                      3. mokinių atostogų metu;

                      4. kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 200 C;

                   5. už mokslo dienas skiriamas kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai (pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą).

 

     Mokestis mažinamas 50 procentų, jei mokiniui paskirtas nemokamas maitinimas.

 

     Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą (pristačius pažymą).

 

     Paskutinę mėnesio dieną grupės auklėtojas, vadovaudamasis tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktomis pažymomis, sudaro mokinių lankymo dienų apskaitos tabelį, nurodo pateisintas ir nepateisintas dienas, suteikiamų lengvatų procentą.

     Grupės auklėtojas užpildytus ketvirčio mokinių lankymo dienų apskaitos tabelius pateikia progimnazijos vyr. buhalteriui.

     Progimnazijos vyr. buhalteris gavęs mokinių lankymo apskaitos tabelius, skaičiuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį ir išrašo mokėjimo kvitus.

     Progimnazijos vyr. buhalteris, skaičiuodamas tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį už mokinių lankytas dienas vadovaujasi mokinių lankymo dienų apskaitos tabeliais ir progimnazijos direktoriaus įsakymais, kuriose nurodyti lengvatos dydis ir priežastis.

     Mokesčio kvitai tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiami per dešimt dienų pasibaigus ketvirčiui.

     Tėvai sumokėję mokestį atneša grupės auklėtojai įrodantį dokumentą arba atsiunčia elektroniniu paštu @gmail.com

     Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir mokesčio sumokėjimą laiku.

                     

Su pailginta grupe dirbs mokytoja Laimutė Putinienė 123 kab. tel. 8 685 48803

Mokykla - tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities.

A. Barbiusas

Diena be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime laiko.

Albertas Einšteinas

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

Kinų patarlė