Einartas Diksas, Simonas Stanevičius, Aironas Urbikas, Nojus Budrys, Dilanas Laucius, Rusnė Liepytė, Augustė Pietarytė, Gustė Gedvilaitė, Emilija Pudžiuvelytė.

Gustė Girskytė, Emilija Abrutytė, Ieva Nikolajevaitė, Matas Dabulskis, Goda Samoškaitė, Toma Jurkutaitytė, Kamilė Surblytė, Indrė Jurkutaitytė, Patricija Matemaitytė,

Simas Baciuška, Vytautas Tunaitis, Domantas Toleikis, Mokytoja Rasa, Airidas Globys, Simas Aukštkalnis, Elijus Trakšelis.

Atostogos 2017-2018 m. m.

 

                                   Rudens: 2017-10-30 – 2016-11-03;

                                   Kalėdų: 2017-12-27 – 2018-01-03;

                                   Žiemos: 2018-02-19 -  2018-02-23;

                                   Velykinės: 2018-04-02 – 2018-04-06;

                                   Vasaros: 2018-06-01 – 2017-08-31.

          

Pamokų tvarkaraštis

      

           Pirmadienis                              Antradienis                              Trečiadienis

    1. Lietuvių kalba                  1. Lietuvių kalba                          1. Lietuvių kalba

    2. Lietuvių kalba                  2. Lietuvių kalba                          2. Lietuvių kalba

    3. Kūno kult.                        3. Matematika                              3. Kūno kult.

    4. Matematika                      4. Pasaulio paž.                            4. Matematika

                                                 5. Muzika                                     5. Pasaulio paž.

                                                                                                      

 

          Ketvirtadienis                            Penktadienis                             Pamokų laikas

 

    1. Lietuvių kalba                  1. Muzika                                   1.    8. 00. -   8. 45.

    2. Tikyba                              2. Lietuvių kalba                        2.    8. 55. -   9. 40.

    3. Šokiai                               3. Dailė ir techn.                         3.    9. 50. - 10. 35.

    4. Matematika                      4. Dailė ir techn.                         4.   11. 00. -  11. 45.

    5. Anglų kalba                                                                         5.   11. 55. - 12. 40.

                                                                                                     6.   12. 50. - 13. 35.

    

Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupės) paslaugos teikimo Tauragės „Aušros“ progimnazijoje tvarkos aprašas

 

Pailgintos dienos grupės darbo laikas:

 

Pirmadienį (po 4 pamokų): 11.45 – 14.45

Antradienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Trečiadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Ketvirtadienį (po 5 pamokų): 12.40 – 15.40

Penktadienį (po 4 pamokų): 11.45 – 14.45

 

       Dienos kaina 0,30 Eur. Mokestį už Grupės paslaugas nustato Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokestis mokamas kas ketvirtį ir turi būti sumokėtas per dvidešimt dienų po ketvirčio pabaigos, pravedant lėšas į Tauragės „Aušros“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

      Mokestis už teikiamą mokinių priežiūrą Grupėje nemokamas kai mokinys nelankė Grupės dėl:

                      1. ligos( pateikus gydymo pažymėjimą);

                      2. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);

                      3. mokinių atostogų metu;

                      4. kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 200 C;

                      5. už mokslo dienas skiriamas kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai (pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą).

 

     Mokestis mažinamas 50 procentų, jei mokiniui paskirtas nemokamas maitinimas.

 

     Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą (pristačius pažymą).

 

     Paskutinę mėnesio dieną grupės auklėtojas, vadovaudamasis tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktomis pažymomis, sudaro mokinių lankymo dienų apskaitos tabelį, nurodo pateisintas ir nepateisintas dienas, suteikiamų lengvatų procentą.

     Grupės auklėtojas užpildytus ketvirčio mokinių lankymo dienų apskaitos tabelius pateikia progimnazijos vyr. buhalteriui.

     Progimnazijos vyr. buhalteris gavęs mokinių lankymo apskaitos tabelius, skaičiuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį ir išrašo mokėjimo kvitus.

     Progimnazijos vyr. buhalteris, skaičiuodamas tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį už mokinių lankytas dienas vadovaujasi mokinių lankymo dienų apskaitos tabeliais ir progimnazijos direktoriaus įsakymais, kuriose nurodyti lengvatos dydis ir priežastis.

     Mokesčio kvitai tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiami per dešimt dienų pasibaigus ketvirčiui.

     Tėvai sumokėję mokestį atneša grupės auklėtojai įrodantį dokumentą arba atsiunčia elektroniniu paštu eslandam@gmail.com

     Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir mokesčio sumokėjimą laiku.

                     

Su pailginta grupe dirbs:

pirmadienį, antradienį, trečiadienį mokytoja Eslanda Mikavičienė 105 kab., telef. 865450564

 

ketvirtadienį, penktadienį mokytoja Laimutė Putinienė 123 kab. tel. 8 685 48803

Mokykla - tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities.

A. Barbiusas

Diena be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime laiko.

Albertas Einšteinas

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

Kinų patarlė