Į mokyklą atvežė pirkti knygelių. Gal susidomėsite? Parašiau kainas, dar yra atviručių po 0,20e. Iki savaitgalio galima užsisakyti, nes kitą savaitę žadėjo atvežti.

 

 

 

 

 

 

 

Šios visos knygutės po 4,50e

 

 

 

O šitų knygelių kaina:

 

2e                 3e

 

 

 

 

 

4e                  7e


Svarbu

Jau galite nešti pinigėlius dėl matematikos konkurso ''Kengūra". Dalyvio mokestis 3e, kiekvienas dalyvis gaus pieštuką ir padėką už dalyvavimą. Pinigėlių laukiu iki vasario 7 d., konkursas vyks kovo mėn.


Knygelių sąrašas 2 kl.

 

P.Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.

V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.

A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.

Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai

J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.

D.Bisetas. Aukštyn kojom.

O. Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.

Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.

    

 Jei nerandate būtent tos knygelės, imkite to paties autoriaus kitą knygelę.

 

 


PRAŠYMAS

Prašyčiau tėvelių, kad padėtų vaikučiams susiklijuoti į vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius juosteles ir apsilenkti aplankalais.

 

AČIŪ!

SVARBU!

Prašau pažymėti mokinukų uniformose jų inicialus, ar kokį skiriamąjį ženklą, kad nesusimaišytų uniformų, kai rengiasi kūno kultūros pamokoms.

Projektas „Mes rūšiuojam“

        Jau ne vienerius metus mūsų mokykla dalyvauja projekte „Mes Rūšiuojam“. Renkame panaudotas baterijas. 

        Surinktus kilogramus paverčia taškais, už kuriuos iš projekto rėmėjų galime įsigyti sporto prekių ir knygų.

           Tikiuosi, kad ir šiemet pirmokai įsijungs į šį projektą ir aktyviai rinks baterijas.

           Vaikai, kurie renka baterijas yra skatinami, daug baterijų surinkę vaikai gauna padėkos raštą ir nedidelę atminimo dovanėlę.

Nori išsaugoti gamtą?

          Tu tai gali padaryti rinkdamas panaudotas baterijas. Baterijas jau gali nešti į klasę. Mes jas saugosime, kol atvyks surinkėjai. 

         Daryk gera ir tau bus atsilyginta taip pat geru!

                                                                                                              Sėkmės!

2 procentų parama mokyklai

Dėkojame visiems, jau skyrusiems paramą mokyklai.

 

Kviečiame mokinių tėvelius ir visus neabejingus mokyklos gerovei, 2 % gyventojų pajamų mokestį skirti mokyklai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą.

Rekvizitai 2% paramai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas) 190469094

Paramos gavėjo pavadinimas: Tauragės "Aušros" progimnazija

 

Buveinės adresas: Aerodromo g. 6, 72186 Tauragė

Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti mokyklai, reikia užpildyti specialų formos FR0512 prašymą. Tai galite padaryti keliais būdais:

  1. PIRMAS BŪDAS. Atsisiųskite iš Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainės (www.vmi.lt) formą FR0512 ir atsispausdinti ją. Užpildytą prašymą nunešti į Mokesčių inspekciją.
  2. ANTRAS BŪDAS. Jeigu Jūs naudojatės internetine bankininkyste, galite užpildyti ir išsiųsti 2% formos FR0512 prašymą internetu.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1 d.