Knygelių sąrašas 2 kl.

 

P.Mašiotas. Kai aš mažas buvau arba Pajūriais pamariais.

V. Tamulaitis. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

K. Kasparavičius. Trumpos istorijos ar kitas pasirinktas kūrinys.

A. Matutis. Pasirinkti eilėraščiai.

Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai

J. Degutytė. Pelėdžiuko sapnas.

D.Bisetas. Aukštyn kojom.

O. Proisleris. Vaiduokliukas ar kitas pasirinktas kūrinys.

Dž. Rodaris. Pasakos telefonu arba Džipas televizoriuje.

    

 Jei nerandate būtent tos knygelės, imkite to paties autoriaus kitą knygelę.

 

 


                                           POPAMOKINĖ VEIKLA

,,KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS"

1-4 kl. mokiniai

Vida Karbauskienė

Trečiadienis                                                                               

6,7 pam. (12.50 – 14.25)                                                                            

,,Kūrybinės dirbtuvėlės" (kab.323 )                                                                      

A3 formato tapybos albumas,                                                                      

12 spalvų guašas,                                                                                 

teptukų rinkinys skirtas guašui,

juodas tušas, plunksnų rinkinys,

pieštukiniai klijai,

aliejinės pastelės (pagal galimybes)

spalvoti pieštukai, 

dėžė priemonėms susidėti.

 

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS


                 Teisės:


                - Mokytis.

                - Mylėti ir būti mylimam.

                - Žaisti ir gyventi tinkamoje aplinkoje.

                - Augti sveikam ir globojamam.

                - Pamokose dirbti netrukdomam.

                - Būti gerbiamam.

                - Reikšti savo nuomonę ir mintis.


                Pareigos:


                - Gerbti tėvelius ir mokytojus.

                - Išklausyti kitus, gerbti jų nuomonę.

                - Stropiai ir sąžiningai mokytis bei lankyti mokyklą.

                - Pamokose mokytis, netrukdyti kitiems.

                - Elgtis su visais taip, kaip norėtum, kad elgtųsi su tavimi.

                - Tausoti ir saugoti mokyklos turtą.

                - Pertraukų metu ramiai elgtis mokyklos koridoriuose, mokyklos kieme,   nesistumdyti, nesipešti, nesikeikti.

                - Valgykloje nesistumdyti, netriukšmauti, netrukdyti kitiems valgyti.

                - Būti mandagiu su bendraamžiais ir suaugusiais.

                - Atsinešti reikalingas priemones, pasiekimo knygelę.

                - Laikytis saugaus eismo, elgesio ant ledo, prie vandens telkinių ir saugumo technikos taisyklių.

                - Nevėluoti į pamokas bei nepraleidinėti jų be priežasties.


Gerb. moksleivi,

 

      Džiaugiuosi, kad mokaisi mūsų mokykloje, kad galiu su Tavimi bendrauti, suteikti Tau žinių. Noriu, kad Tau mokykloje būtų gera ir smagu. Tikiuosi abipusio supratimo, pagalbos sau ir kitiems. Mums bendradarbiauti padės Mokinio taisyklės.

Mūsų klasės taisyklės 

 

 1. Būsime paslaugūs ir geranoriški, visada padėsime vieni kitiems.

 2. Nesityčiosime iš kitų ir stengsimės padėti tiems mokiniams, iš      kurių tyčiojasi kiti.

 3. Stengsimės elgtis taip, kad netrukdytume kitiems.

 4. Atidžiai klausysimės kalbančios mokytojos, klasės draugų.

 5. Stengsimės mokytis, nevėluosime į pamokas.

 6. Dėvėsime uniformą, būsime tvarkingi, mandagūs.

 7. Tausosime savo ir mokyklos priemones.

 8. Saugosime savo bei kitų sveikatą ir gyvybę.

 9. Būsime dėmesingi gatvėje, laikysimės kelių eismo taisyklių.

10.Laikysimės bendrų mokyklos reikalavimų.

 

Budinčiųjų pareigos


                                           1. Švariai nuvalyti lentą.

                                           2. Sutvarkyti savo priemonių lentynas.

                                           3. Atrakinti, užrakinti ir sutvarkyti rūbinę.

                                           4. Įjungti, išjungti šviesą.

                                           5. Pradėti budėjimą 7.50 val.

Rink baterijas

Nori išsaugoti gamtą?

              Tu tai gali padaryti rinkdamas panaudotas baterijas. Baterijas jau gali nešti į klasę.      Mes jas saugosime, kol atvyks surinkėjai.

       Daryk gera ir tau bus atsilyginta taip pat geru!